714
+380 67 512 8750

Проект-менеджер
з проектування

Разом до перемоги | Все буде Україна

Проектування зовнішніх мереж водопроводу

Проектування трубопроводів зовнішнього водопроводу вирішує такі питання:

 • ефективність водопроводу;
 • джерело водопостачання, межі зони санітарної охорони;
 • гідравлічний розрахунок водопроводу;

Проект системи водопостачання може розроблятися в дві стадії - проектна документація (П) і робоча документація (Р), або в одну стадію - робочий проект (РП).  В одну стадію проектують зазвичай нескладні водопроводи і окремі вузли водопровідних споруд.

 Завдання на проектування будь-якого проекту зазвичай складається замовником при безпосередній участі проектної організації.

 Проектування великих і складних споруд водопроводу, до яких можна віднести системи водопостачання районів чи міст, починається з розробки схеми водопостачання та гідравлічного розрахунку.

В окремих складних випадках проектування передує розробка техніко-економічного обґрунтування (ТЕО). Техніко-економічним обґрунтуванням (ТЕО) в необхідних випадках доводять:

 • вибір джерела водопостачання;
 • місце водозабору і тип водозабірної споруди;
 • місце розташування водоочисних споруд;
 • принципову технологічну схему очищення води і склад очисних споруд;
 • схему подачі води від головних споруд в міську водопровідну мережу, кількість і діаметр труб;

Великі об’єкти можна розділяти на декілька черг чи пускових комплексів.

Визначаються орієнтовна вартість будівництва споруд за укрупненими показниками , техніко-економічні показники, першочерговим обсягом будівництва.

 Робочий проект (РП) зовнішніх мереж водопостачання (або ТЕО) складається з:

 • пояснювальної записки;
 • генерального плану;
 • робочих креслень вузлів, колодязів, сполучень з іншими мережами, тощо.
 • електротехнічної частини (якщо потребує);
 • організації будівництва;
 • кошторису.
 • оцінки впливу на навколишнє середовище;
 • оцінки впливу на довкілля (якщо підпадає під дію закону ОВД)

Ефективність системи водопостачання залежить від багатьох факторів і визначається в процесі проектування як результат комплексного вирішення низки приватних завдань.