715
+380 67 512 8750

Проект-менеджер
з проектування

Разом до перемоги | Все буде Україна

Проектування зовнішніх мереж каналізації

Мережі каналізації та водовідведення в залежності від рельєфу місцевості бувають 2 типів:

 • напірна
 • самопливна

Проектування мережі зовнішньої каналізаціїї вирішує такі питання:

 • джерело прийомки стоків, межі зони санітарної охорони;
 • метод очищення і склад водоочисних споруд;
 • схема водовідведення;
 • параметри каналізаційної мережі і проектованих споруд з узгодженням їх розміщення.

Розробка проекту каналізації повинно здійснюватися на основі завдання на проектування, яке складається замовником за участю проектної організації.

Робочий проект (РП) зовнішніх мереж каналізації та водовідведення (або ТЕО) складається з:

 • пояснювальної записки;
 • генерального плану;
 • робочих креслень вузлів, колодязів, сполучень з іншими мережами, тощо.
 • електротехнічної частини (якщо потребує);
 • організації будівництва;
 • кошторисів (складених за робочими кресленнями)
 • оцінки впливу на навколишнє середовище;
 • оцінки впливу на довкілля (якщо підпадає під дію закону ОВД)

Завдання на розробку проекту каналізації та водовідведення складається замовником при безпосередній участі проектної організації.

 Проектування мереж зовнішньої каналізації проводиться відповідно до Державних Будівельних Норм, що встановлюють склад та зміст проекту, порядок розробки, погодження та затвердження проектно-кошторисної документації, за якими буде здійснюватися нове будівництво чи реконструкція діючих споруд і будівель.

Завдання на проектування складається відповідно до Генерального плану на підставі техніко-економічних обґрунтувань (ТЕО) доцільності запланованого будівництва, промислових підприємств, а також з урахуванням проекту детального плану території забудови міст та сільських населених пунктів.

Проектна документація для будівництва мереж каналізації може розроблятися в дві стадії - проектна документація (П) і робоча документація (Р), або в одну стадію - робочий проект (РП).  В одну стадію проектують зазвичай нескладні проекти.

Проектна документація каналізації будь-якого об'єкта, включно з очищенням і знезараження стічних вод, повинен бути виконаний з урахуванням ДБН, технічних умов і санітарних вимог.

При проектуванні мають бути розраховані терміни виконання будівельно-монтажних робіт проектованої каналізації і розбивка будівництва на черги, визначені основні техніко-економічні показники об’єкта, вибір монтованого устаткування, обчислено вартість будівництва. Графічні матеріали повинні включати генеральний план планованого об'єкта, вертикальні схеми профілів каналізації із зазначенням розташування всіх перехресних мереж у зоні виконання робіт.