716
+380 67 512 8750

Проект-менеджер
з проектування

Разом до перемоги | Все буде Україна

Проектування насосних станцій

Насосні станції бувають стаціонарні та пересувні.

Стаціонарні зазвичай будуються у існуючих чи нових модульних приміщеннях для великих аграрних підприємств або населених пунктів.

Пересувні насосні станції використовують невеликі фермерські господарства для зрошення та меліорації.   

При проектуванні насосних станцій керуються наступними рекомендаціями:

 • максимальне зниження трудомісткості і матеріаломісткості (особливо сталевих конструкцій) окремих споруд
 • застосування технічних рішень і проектів споруд, що добре зарекомендували себе на практиці, максимальна унифікація їх на насосних станціях
 • більш широке використання індустріальних методів будівництва споруд з мінімальним обсягом ручної праці за рахунок застосування стандартних будівельних конструкцій заводського виготовлення (збірні залізобетонні колони, балки, панелі покриттів, труби та ін.);
 • використання можливості будівництва насосної станції по чергах і експлуатація її при повному обсязі закінчених спорудах
 • застосування електричної енергії для роботи насосної станції як екологічно чистої і зручною в експлуатації;  використання для цього дизельних генераторів повинно бути обґрунтовано техніко-економічними розрахунками
 • максимальна автоматизація технологічних процесів при експлуатації насосної станції
 • збереження або поліпшення санітарно-гігієнічних умов життя населення в прилеглому районі, а також умов для господарсько-виробничої діяльності
 • збереження або множення рослинного і тваринного світу в прилеглому районі

 При виборі місця розташування гідровузла насосної станції та розробці його генерального плану дотримуються наступних рекомендацій.

 • Прагнути при розміщенні всіх споруд вузла до максимальної економії площі забудови, особливо коли споруди мають на землях, придатних для сільськогосподарського використання.
 • Розміщувати основні споруди насосних станцій тільки за погодженням з органами санітарно-епідеміологічної служби, рибоохорони, водного транспорту і водо-охорони
 • Розміщувати лінії електропередачі і зв'язку по межах полів сівозмін, уздовж доріг і існуючих трас
 • Виносити житлові селища та окремі споруди насосної станції з зон, за якими може пройти зосереджений потік води при аварійному прориві напірних споруд;  в якості захисних засобів можна передбачити спорудження спеціальних струмененапрямних пристроїв, захисних дамб, підпірних стін, у горішніх і ловчих каналів.
 • Забезпечувати під'їзд пожежних автомобілів до будівель і споруд
 • Передбачати захист прилеглої території від ерозії, заболочування і засолення.
 • Передбачати влаштування доріг, що забезпечують проїзд транспорту до всіх споруд вузла, а також місця його стоянки.
 • Забезпечувати поряд з максимальними зручностями при експлуатації, високими економічними показниками основного насосного обладнання, технологічністю виробництва ремонтно-монтажних робіт належний естетичний вигляд окремих споруд і вузла в цілому в ув'язці з навколишньою місцевістю